Klompen Jan overleden

juni 24, 2015 in Uncategorized

Jan Schneider, beter bekend als Klompen Jan, is op 23 Juni overleden aan de gevolgen van een herseninfarct.
In 2011 mocht ik met hem als hoofdpersoon in mijn documentaire ‘Das war das lustige Leben’ filmen. Hij bracht me in contact met zijn generatie woonwagenbewoners die ik ook heb mogen filmen en waarvan de meerderheid inmiddels niet meer in leven is. Tijdens de research en het maken van de film is het mij duidelijk geworden hoe woonwagenbewoners tot op de dag vandaag stelselmatig buiten de wet en het recht geplaatst worden. Klompen Jan haalde vaak het voorbeeld aan waarin hem werd verteld: “Jullie moeten hier weg, want hier komen mensen wonen”.

Doordat de idealen van Klompen Jan, waarin woonwagenbewoners zeggenschap krijgen over hun leven en toekomst, alleen maar verder uit zicht leken te raken, hield hij zich misschien wel net zo hard vast aan een geromantiseerde geschiedenis. Zoals uit de film blijkt is dit een romantisch beeld dat maar al te lief door de samenleving omarmt wordt en de zwarte bladzijden in de geschiedenis liever overslaat.

Klompen Jan was een bijzonder figuur die veel heeft gedaan voor mensen, maar ook niet altijd makkelijk was voor anderen in zijn omgeving. Wat ik bijzonder waardeerde in Klompen Jans opstelling, was dat hij uiteindelijk opkwam voor álle woonwagenbewoners en geen onderscheid maakte tussen verschillende (etnische) groepen woonwagenbewoners zoals door autoriteiten wel vaak werd en wordt geprobeerd, want hij zei: “we zijn allemaal onder de blote hemel geboren”. Klompen Jan was er trots op dat niemand hem van het rondreizen af heeft weten te houden, al was dat ‘vrije’ reizen de laatste jaren verre van makkelijk voor hem. Gisteren is zijn reis dan toch gestopt en in het fragment hieronder uit mijn film ‘Das war das lustige Leben’ denk ik te kunnen lezen dat hij daar vrede mee heeft…