Brainport Development

Brainport Development N.V. is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de regio Eindhoven, dat bekend staat als de kern van de Zuid-Oost Nederlandse Top Technologie regio. BD stimuleert de ontwikkeling van nieuwe steunpilaren voor de arbeidsmarkt, technologie, bedrijfsontwikkeling en innovatie.

Brainport development ontwikkelde een Europees project ‘Innovate Dementia’. Dit project richt zich op het bevorderen van innovatie en werkgelegenheid door het versterken van de internationale samenwerking rondom dementie bij ouderen. Innovatieve, duurzame oplossingen worden ontwikkeld en getest in Living Labs waarbij rekening gehouden wordt met de sociaaleconomische uitdagingen die samenhangen met vergrijzing en dementie. Brainport Development wilde een video waarin alle resultaten van het project zichtbaar werden. Deze ‘final project film’ maakte in opdracht van hen, in samenwerking met Klaas Lageveen en Abel Heijkamp.